To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilet na wydarzenie legalna kawa
już niedostępne 49,20 zł -

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego przedstawimy podstawowe aspekty prawne, związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób rozważających rozpoczęcie własnej działalności. 

Program 

 1. Czy naprawdę potrzebuję własnego biznesu?
 2. Własna działalność czy spółka?
 3. Jeśli spółka to jaka?
 4. Koszty założenia i prowadzenia spółek działalności.
 5. PKD - Co to jest PKD? Jak wybrać? Czy ma to znaczenie?
 6. Czy mogę zakładać działalność pracując na etacie?
 7. Pytania, dyskusja oraz oczekiwania co do tematów kolejnych spotkań.

Prelegenci:

Kamila Kosiak - Pawtel Radca Prawny: współpracuje z BGST od 2010 roku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz ukończyła z wyróżnieniem Europeistyki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Po zdaniu egzaminu zawodowego w pierwszej połowie 2013 roku - została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną klientów korporacyjnych oraz doradza w zakresie prawa własności intelektualnej. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Dorota Senger Radca Prawny: Dorota Senger rozpoczęła pracę w naszej Kancelarii pod koniec 2013 roku, odbywając aplikację radcowską. Jest absolwentką dziennych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Już podczas studiów odbywała praktyki w trójmiejskich kancelariach prawnych. Zdobyte doświadczenia wykorzystała w przygotowaniu pracy magisterskiej z postępowania cywilnego. Od lipca 2015 roku wykonuje zawód radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w zakresie praw autorskich, prawa nowych technologii, własności przemysłowej, w tym zwłaszcza znaków towarowych oraz zagadnieniach konkurencji. W ramach prowadzonych spraw zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych (głównie z branży ICT), sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem sporów sądowych, przygotowaniem i negocjowaniem treści umów oraz udzielaniem porad prawnych. Jako radca prawny stale świadczy usługi w języku angielskim.

Paweł Borek Radca Prawny - Partner w kancelarii BGST Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów działających w internecie. Jest specjalistą w dziedzinie prawa żywnościowego. Pracował między innymi w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku oraz w Trójmiejskich kancelariach adwokackich i radcowskich. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym oraz biegle porusza się w problematyce prawnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie. Zajmuje się ściganiem naruszeń własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem internetu. Reprezentuje między innymi polskich i zagranicznych producentów filmowych w tym również filmów oskarowych, światowej klasy zespoły muzyczne. Radca Prawny Paweł Borek obecnie obsługuje podmioty z branży IT prowadzące działalność międzynarodową. Biegle posługuje się językiem angielskim. Jest współautorem książki "O biznesie w internecie. Wszystko co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać" wydanej przez Onepress oraz publikacji Green Claims wydanej w ramach Food Lawyers Network. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, a także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Jest również jedynym z Polski członkiem Food Lawyers Network światowej organizacji zrzeszającej prawników zajmujących się szeroko rozumianym prawem żywnościowym.

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin (dalej"Regulamin") określa zasady uczestnictwa w szkoleniu LEGALNA KAWA CZYLI ROZMOWY O PRAWNYCH ASPEKTACH BIZNESU PRZY KAWIE (dalej "Szkolenie").
 2. Organizatorem Szkolenia jest BGST Radcowie Prawni Borek Gajda Tołwiński Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Miszewskiego 3/4, 80-239 Gdańsk (dalej "Organizator").
 3. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Zgłoszenia udziału w Szkoleniu dokonuje się za pośrednictwem strony bgst2.evenea.pl.
 5. Udział w Szkoleniu jest odpłatny i wynosi 40 złotych+VAT.
 6. Dokonywanie opłat za udział w Szkoleniu odbywa się za pośrednictwem strony evenea.pl, prowadzonej przez 0000323662, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadającą NIP 5213529520, REGON 141794203, kapitał zakładowy w wysokości 27 300 zł.
 7. Administratorem danych osobowych osób zgłoszonych do udziału w Szkoleniu jest Organizator. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą w celu organizacji Szkolenia i dokonania płatności, a także w celu umożliwienia Organizatorowi informowania o kolejnych organizowanych przez niego szkoleniach oraz eventach. Dane osobowe ww. osób nie będą udostępnianie osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne w celu zorganizowania Szkolenia, w szczególności dokonania płatności.
 8. Każda z osób zgłoszonych do udziału w Szkoleniu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich poprawy, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmiany wejdą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie bgst2.evenea.pl. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw już nabytych.
 10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z organizacji niniejszego Szkolenia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora, według prawa polskiego. 

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdańsku wydarzenia Gdańsk